Підприємства в чорнобильській зоні відчуження ЧАЕС

Представлено короткий опис підприємств, що здійснюють свою діяльність на території Чорнобильської зони відчуження. Основні завдання їх діяльності та результати.
   Діяльність в Зоні здійснюється за двома напрямками – експлуатація Чорнобильської АЕС і ведення робіт, спрямованих на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи та утримання Зони, поступове її перетворення в екологічно безпечну систему. На територіях, що відноситься до зони відчуження, виробничу діяльність здійснюють: ДСП “ЧАЕС”, ІПБ АЕС НАН України, підприємства, підпорядковані Адміністрації Зони. Серед них, ДСВКВП “Чорнобильводексплуатація”, ДСП “Техноцентр”, ДП “Комплекс”, ДСНВП “Екоцентр“, ДСВКЛП “Чорнобильська Пуща”, ДП “Управління капітального будівництва”, ДП “Спеціалізована будівельна компанія”, ДСП “РУЗОД”, ДП “Агенство Чорнобильінтерінформ”, ДП “Чорнобиль-сервіс” та ін.
В зоні відчуження працюють науково-дослідні, виробничі, дослідно-конструкторські, пусконалагоджувальні і ремонтні організації та підприємства. У сферах медичного, торгового, комунального і транспортного обслуговування, громадського харчування, службах пожежної охорони, зв’язку, побуту та дозвілля функціонують більше двох десятків об’єктів.
Медико-санітарне, дозиметричне забезпечення, аварійно-рятувальне обслуговування персоналу здійснюється спеціалізованими підрозділами і службами.
Виробнича діяльність в Чорнобильській зоні відчуження направлена на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи. Основна ціль такої діяльності полягає в здійсненні заходів з утримання цих територій в екологічно безпечному стані.
Основними напрямками діяльності в Чорнобильській зоні відчуження є: 

  • - захист населення України від радіоактивного опромінення, джерела якого знаходяться в Зоні, а також радіаційний захист персоналу, що працює в Зоні, у відповідності з основними принципами, критеріями, нормативами і правилами НРБУ-97;
  • - переведення техногенних об’єктів, що містять радіоактивні матеріали, в контрольований стан;
  • - обмеження міграції радіонуклідів та зменшення впливу радіоактивного забруднення на навколишнє середовище з пріоритетним використанням природних процесів самовідновлення;
  • - ведення радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища в Зоні;
  • - забезпечення інфраструктури, необхідної для підтримання діяльності і перебування в Зоні;
  • - проведення наукових досліджень;
  • - захист персоналу при надзвичайних ситуаціях технічного та природного характеру;
  • - збереження пам’яток історії, культури, архітектури, культових споруд і кладовищ.

Важливим завданням є визначення перспектив діяльності в Зоні, зокрема обґрунтування можливостей комплексної реабілітації забруднених територій згідно з визначеними критеріями.
В Чорнобильській зоні відчуження виконуються лише такі види робіт, які не погіршують радіоекологічну обстановку, забезпечують підвищення рівня вивченості її природно-техногенного комплексу. Обсяги радіаційно-небезпечних робіт і чисельність персоналу є мінімально необхідними та обґрунтованими. Діяльність, що проводиться на території зони відчуження здійснюється з максимальним використанням природних факторів, та з мінімальним втручанням у природне середовище.
Оскільки в зоні відчуження існує багато неконтрольованих джерел іонізуючої радіації та існує велика ймовірність опромінення персоналу – для мінімізації доз опромінення

існують жорсткі обмеження, а також здійснюється постійний контроль рівнів опромінення працівників підприємств зони відчуження.
Адміністрацією зони відчуження проведено аналіз демографічного складу працюючих на підприємствах зони відчуження. За цими даними, серед працюючих в зони відчуження переважають чоловіки – 73 відсотки. Вважається, що таке співвідношення, цілком виправдане, враховуючи професійний склад підприємств, характер роботи та навантаження, які традиційно є чоловічими: водії, дезактивувальники, робітники лісу, будівельники тощо.
Окрім цього спостерігається старіння колективів підприємств. Середній вік працівника складає 45,6 років. Значна кількість працюючих (близько 70%) є люди пенсійного або перед пенсійного віку. Основними регіонами поповнення робочої сили є прилеглі до зони відчуження сільські місцевості.
Станом на 1 січня 2007 року в Чорнобильській зоні відчуження (за виключенням працівників ДСП ЧАЕС) працює 3180 чоловік.

 

  Перелік основних підприємств Чорнобильської зони відчуження

 

Державне спецiалiзоване пiдприємство “Регiональне управлiння забезпечення органiзацiйно-технічної та розпорядчої дiяльностi” (ДСП “РУЗОД”) – організаційно-технічний, економічний та контрольно-наглядовий супровід робіт та забезпечення науково-технічною інформацією. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Лiбкнехта, 10, тел.52492, факс 52597, 235-9010, E-mail: [email protected]  

Державне спеціалізоване підприємство “Центр переробки та захоронення техногенних відходів “Техноцентр” (ДСП “Техноцентр”) www.technocentre.com.ua – створення технологій, технічних засобів і виробництв для поводження з техногенними відходами; будівництво комплексу “Вектор”. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Радянська, 41, тел.51520, факс 52221, E-mail: [email protected]  

Державне спеціалізоване підприємство по поводженню з радіоактивними відходами та дезактивації “Комплекс” (ДСП “Комплекс”) – обстеження і моніторинг пунктів захоронення радіоактивних відходів (РАВ); збирання, перевезення і захоронення РАВ; дезактивація об’єктів, матеріалів і обладнання. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Кірова, 52, тел. 51924, 246-5895, факс 51708, E-mail: [email protected]  

Державне спецiалiзоване науково-виробниче пiдприємство “Чорнобильський радiоекологiчний центр” (ДСНВП “Екоцентр”) – регіональний радіаційний і екологічний моніторинг навколишнього середовища згідно з чинним регламентом; дозиметричний контроль та еколого-економічна реабілітація території, науковий супровід робіт з ЛНА у зоні відчуження. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Шкільна, 6, тел.52201, 246-4839, факс 52064, E-mail: [email protected]  

Державне спеціалізоване виробниче комплексне лісове підприємство “Чорнобильська Пуща” (ДСВКЛП “Чорнобильська Пуща”) – ведення лісогосподарської діяльності, протипожежні заходи у лісових масивах ЗВіЗБ(о)В. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Ленiна, 148, тел. 52431, факс 51407, черговий 52323, E-mail: [email protected]  

Державне підприємство “Управління капітального будівництва” (ДП “УКБ”) – виконання функцій замовника на капітальне будівництво та капітальний ремонт. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Радянська, 2, тел. 51739, 51176, 52180  

Державне підприємство “Спеціалізована будівельна компанія” (ДП “СБК”) – здійснення робіт по утриманню і обслуговуванню автошляхів ЗВіЗБ(о)В, здійснення функції головного підрядника з капітального будівництва та капітального ремонту. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Червоноармійська, 17, тел. 52284, 52924, факс 52233  

Державне підприємство по забезпеченню утримання території та інфраструктури ЗВіЗБ(о)В “Чорнобильсервіс” (ДП “Чорнобильсервіс”) – експлуатація транспорту і механізмів (включаючи перевезення РАВ), котельних, теплових мереж, системи водопостачання та водоочисних споруд, електромереж і енергоустаткування, житлового фонду; забезпечення телефонним і іншим зв’язком, експлуатація магістральних ліній зв’язку; забезпечення частини підприємств і спецпідрозділів МНС зони відчуження матеріальними ресурсами; централізоване забезпечення персоналу підприємств і спецпідрозділів лікувально-профілактичним харчуванням, засобами індивідуального захисту тощо. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл. вул.Радянська, 70, тел. 52555, 51632, факс 52786, 51393, E-mail: [email protected]  

Державне спеціалізоване виробниче комплексне водоохоронне підприємство “Чорнобильводексплуатація” (ДСВКВП “Чорнобильводексплуатація”) – здійснення водоохоронних заходів. 

   07270 Україна, м.Чорнобиль Київської обл., вул.Радянська, 71, тел. 51095, 51091, 51729, 235-9278, факс 52376, E-mail: [email protected]  

   Літературні джерела:

Матеріали Державного департаменту Адміністрації зони відчуження та зони (безумовного) обов’язкового відселення – (офіційний сайт – www.ic-chernobyl.kiev.ua)
Матеріали Міністерства надзвичайних ситуацій України – (офіційний сайт – www.mns.gov.ua)

  •