Карти забруднення радіонуклідами території України

Представлені карти та картосхеми, що демонструють радіаційну ситуації на території України, яка склалась в результаті техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС. Карти характеризують стан поверхневого забруднення території України за такими радіонуклідами, яка – цезій-137 (137Cs), стронцій-90 (90Sr), америцій-241 (241Am).  

Радіаційний стан України в період до аварії на Чорнобильській АЕС

Корисний матеріал для порівняння впливу аварії на Чорнобильській на стан довкілля України. Подані значення радіонуклідного забруднення території України в період до аварії на Чорнобильській АЕС. Карти, що наведені нижче, демонструють щільність забруднення території України за цезієм -137 та стронцієм-90. 

Карта забруднення України цезій

Забруднення території України до аварії на Чорнобильській АЕС 137Cs, кБк/м2

Карта забурдення України стронцій

Забруднення території України до аварії на Чорнобильській АЕС 90Sr, кБк/м2

 

Забрудення території України стронцієм-90 (90Sr) після аварії на ЧАЕС , кБк/м2 

Карта забрудення України стронцій-90

Карта забруднення України стронцієм-90 (90Sr)  після аварії в 1986 році

 

Забруднення території України цезієм-137 (137Cs) після аварії на ЧАЕС у 1986  та в 2006 роках, кБк/м2 

Карта радіоактивного забруднення України

Карта забруднення України 137Cs  після аварії в 1986 році

 

Карта забруднення України 137Cs  після аварії в 2006 році

Карта забруднення України америцієм-241 (241Am) 

Америцій Карта забруднення України 

Забруднення території України америцієм-241. Сучасний стан, кБк/м2 

Карта забруднення України Плутонієм

Америцій Карта Забруднення України

Забруднення території України плутонієм. Сучасний стан, кБк/м2 

Автори карт: 

  • МНС України; 
  • Науковий центр радіаційної медицини АМН України; 
  • Інститут Радіаційного захисту АТН України; 
  • Ліхтарьов І.А., Л.М.Колган, В.Б.Бєлковський. 
  • Інтелектуальні системи ГЕО ; 
  • Табачний Л.Я., Литвиненко О.Е., В.І. Решетник 

Опубліковано за матеріалами «Національної доповіді України. 20-років аварії на Чорнобильській АЕС. Погляд в майбутнє