Тваринний світ Archive

 • Козуля Capreolus capreolus на околицях міста Чорнобиль – фото та відео

  Козуля Capreolus capreolus на околицях міста Чорнобиль – фото та відео

  Характеристика популяції козулі в зоні відчуження За даними вчених, які проводили дослідження популяції козулі у Поліському державному радіаційно-екологічному заповіднику, козулі досить добре освоїли території перелогів (колишніх сільськогосподарських угідь) зони відчуження. Уже на початку 90-х минулого століття частота зустрічей з цими тваринами досягала 60%. Вчені передбачають, що пристосування козулі до існування на відкритих територіях спонукає до формування [...]

  Read More

 • Рідкісні види тварин Чорнобильської зони відчуження

  Рідкісні види тварин Чорнобильської зони відчуження

  Сторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) видів тварин, які занесені до Червоної книги України,  присутність яких встановленна на території Чорнобільської зони відчуження, або існують (склались за післяаварійний час) умови для їх наявності. Майже заповідний режим територій Чорнобильської зони відчуження сприяє збагаченню фауністичних комплексів. Збільшується присутність видів тварин, які підпадають під охоронні статуси за Червоною книгою [...]

  Read More

 • Уссурійський єнот (єнотовидна собака) Nyctereutes procyonoides в Чорнобильській зоні відчуження

  Уссурійський єнот (єнотовидна собака) Nyctereutes procyonoides в Чорнобильській зоні відчуження

  Характеристика популяції уссурійського єнота в чорнобильській зоні Єнотовидна собака є далекосхідним видом, яких був штучно розселений (інтродуваний) в природне середовище Полісся в 40-50-х роках минулого століття. В той час вид вважався промисловим видом і заходи по розселенню були скеровані на збільшення економічної дохідності мисливських господарства. На даний час хутро уссурійського єнота не вважається цінним, а у деяких [...]

  Read More

 • Плазуни Чорнобильської зони відчуження

  Плазуни Чорнобильської зони відчуження

  Сторінка описує видовий склад плазунів Чорнобильської зони віжчуження Клас плазунів ареалогічно може бути представлений 7 видами, із них не доведена присутність лише мідянки (Coronella austriaca). Видовий склад – черепаха болотна (Emys orbicularis), веретільниця (Anguis fragilis), ящірка прудка (Lacerta agilis), ящірка живородна (Lacerta vivipara), вуж звичайний (Natrix natrix), гадюка звичайна (Vipera berus)

  Read More

 • Хижі птахи – фото та опис в зоні відчуження

  Хижі птахи – фото та опис в зоні відчуження

  Матеріли спостережень за хищими птахами в чорнобильській зоні відчуження. Орлан-білохвіст – Haliaeetus albicilla Рідкісний вид хижих птахів зони відчуження, який занесений до Червоної книги України. Збільшення чисельності орлана-білохвоста відбувалось з початку 80-х років минулого століття. Спочатку відмічалось наявність виду в період весняних перельотів в районі Київського водосховища. На території зони відчуження орлан-білохвіст є досить звичайним видом. В 90-х [...]

  Read More

 • Фауна риб та амфібій Чорнобильської зони відчуження

  Фауна риб та амфібій Чорнобильської зони відчуження

     (Сторінка описує видовий склад риб та амфібій Чорнобильської зони віжчуження)   Фауна амфібій Чорнобильської зони відчуження Тритон грибінчастий (фото з www.Biopix.eu) та інші земноводні Чорнобильської зони відчуження (Автори фотографій – С.Паскевич та Д.Вишневський)    Тритон звичайний- Triturus vulgaris (Linnaeus)    Тритон гребіньчатий- Triturus cristatus (Laurenti)    Жерлянка червоночеревна- Bombina bombina (Linnaeus)    Часничниця звичайна- Pelobates fuscus (Laurenti)    Ропуха звичайна- Bufo bufo (Linnaeus)    Ропуха [...]

  Read More

 • Фауна Чорнобильської зони відчуження

  Фауна Чорнобильської зони відчуження

  Сторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) фауни та особливостей формування фауністичних комплексів з прадавніх часів й до сьогодні.     Фауна – історично сформована сукупність видів тварин, що мешкають в даній області і входять до складу її біогеоценозів [1]. Для її оцінки треба проаналізувати основні умови її формування – характеристику оточуючого середовища, характер тваринного світу та його [...]

  Read More

 • Птахи чорнобильської зони відчуження

  Птахи чорнобильської зони відчуження

  Видовий склад птахів (орнітофауни) – Сторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) орнітологічних комплексів, що сформувалась за післяаварійний час в межах Чорнобильської зони відчуження.     В Зоні відчуження птахи є найбільш чисельною групою хребетних тварин: ареалогічно очікувані тут 245 видів, що належать до 17 рядів. Серед них доведене гніздування для 160 видів. В зимовий період доведено [...]

  Read More

 • Лось європейський Alces alces

  Лось європейський Alces alces

  Лось - фото та опис стану та чисельності тварин в зоні відчуження ЧАЕС. Рідкісні фото лося в природних умовах чорнобильських лісів, які виконано прихованою камерою. Відео матеріалі відняті в зоні відчуження.

  Read More

 • Лисиця звичайна Vulpes vulpes в зоні відчуження ЧАЕС

  Лисиця звичайна Vulpes vulpes в зоні відчуження ЧАЕС

  Лисиця в зоні відчуження - стан чисельності та розповсюдження тварин в зоні відчуження ЧАЕС. Фото хижака в природних умовах чорнобильської зони відчуження.

  Read More

Page 1 of 212
-->