Рідкісні види тварин Чорнобильської зони відчуження

Ушан бурый фотоСторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) видів тварин, які занесені до Червоної книги України,  присутність яких встановленна на території Чорнобільської зони відчуження, або існують (склались за післяаварійний час) умови для їх наявності.

Майже заповідний режим територій Чорнобильської зони відчуження сприяє збагаченню фауністичних комплексів. Збільшується присутність видів тварин, які підпадають під охоронні статуси за Червоною книгою України. Вченими проведено аналіз видової структури та складено списки видів тварин які реально проживають або реально можуть бути виявлені на території Чорнобильської зони відчуження
Іхтіофауна зони відчуження може налічувати 4 види, які занесені до Червоної книги. Це – мінога українська (Lampetra mariae), стерлядь (Acipenser ruthenus), вирезуб (Rutilus frisii frisii) та марена дніпровська (Barbus barbus borysthenicus). Наявність більшості видів, які представлені в цьому списку, є недоведеною. Припущення про перебування цих видів в зоні відчуження базується на давніх, історичних згадках про ці види риб.

Найбільш ймовірним є існування міноги, для якої природне середовище зони відчуження є оптимальним. Крім цього наявність даного виду є доведеним в Прип’ятському заповіднику.
Вчені вважають, що попри відсутність прямих доказів присутності стерляді, вирезуба та марени дніпровської, вони повинні залишатись у списку місцевих видів до тих пір, поки не буде проведено спеціальне обстеження водойм Чорнобильської зони відчуження.

Cеред плазунів фауну «червонокнижних» видів становить – мідянка (Coronella austriaca). Наявність цього виду в межах зони відчуження є доведеною (в 2008 році, впродовж експедиції по зоні відчуження, були отримані фотографії цього виду). Науковці вважають, що існування цього виду на території Чорнобильської зони відчуження досить імовірно, необхідно лише регулярно проводити спеціальні пошукові роботи в спілих не сирих лісах.

Рідкісних птах - Чорний лелека. Сфотографофано в Чорнобильській зоні. Автор - С.Гащак

Чорний лелека – представник Червоної книги України на території Чорнобильської зони відчуження.

Найбільша група «червонокнижних» тварин, які мешкають або можуть мешкати в зоні відчуження є птахи. Доведено наявність 11 видів птахів, які занесені до Червоної книги. Наявність ще 20 видів є дуже вірогідним. Більше половини птахів підлягає особливій охороні за Бернською конвенцією 1979 року. Крім того відомо, що Чорнобильська зона розташована на перехресті великих міграційних шляхів, що йдуть вздовж річок Дніпра та Прип’яті. Під час весняних і осінніх прольотів, а також зимових кочівок на території зони відчуження може з‘являтися 41 вид птахів. Частина з них теж підлягає особливій охороні.

Список птахів Чорнобильської зони відчуження, які занесені до Червоної книги України:

 • Лелека чорний – Ciconia nigra (Linneus, 1758)
 • Чернь білоока – Aythya niroca (Guldenstadt, 1770)
 • Гоголь – Bucephala clangula (Linneus, 1758)
 • Скопа – Pandion haliaetus (Linneus, 1758)
 • Шуліка рудий – Milvus milvus (Linneus, 1758)
 • Орлан-білохвіст – Haliaeetus albicilla (Linneus, 1758)
 • Орел карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788)
 • Підорлик великий – Aquila clanga Pallas, 1811
 • Підорлик малий – Aquila pomarina Ch.L.Brehm, 1831
 • Орел-беркут – Aquila chrysaёtus (Linneus, 1758)
 • Змієїд – Circaetus ferox (Gmelin, 1788)
 • Лунь польовий – Circus cyaneus (Linneus, 1766)
 • Лунь степовий – Circus macrourus (Gmelin, 1771)
 • Балобан – Falco cherrug Gray, 1834
 • Глухар – Tetrao urogallus Linneus, 1758
 • Журавель сірий – Grus grus (Linneus, 1758)
 • Дрохва – Otis tarda Linneus, 1758
 • Лежень – Burchinus oedicnemus (Linneus, 1758)
 • Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linneus, 1758
 • Поручайник – Tringa stagnatilis (Bechstein, 1803)
 • Кроншнеп великий – Numenius arquata (Linneus, 1758)
 • Кроншнеп середній – Numenius phaeopus (Linneus, 1758)
 • Дерихвіст степовий – Glareola nordmanni Nordmann, 1842
 • Сипуха – Tyto alba (Scopoli, 1769)
 • Пугач – Bubo bubo (Linneus, 1758)
 • Сич волохатий – Aegolius funereus (Linneus, 1758)
 • Сичик-горобець – Glaucidium passerinum (Linneus, 1758)
 • Сова бородата – Strix nebulosa Forster, 1772
 • Сорокопуд сірий – Lanius excubitor Linneus, 1758
 • Очеретянка прудка – Acrocephalus paludicola (Vieillot, 1817)
 • Корольок червоноголовий – Regulus ignicapillus (Temminck, 1820)

Теріофауна “червонокнижних» видів (тобто фауна ссавців), які можуть мешкати на території Чорнобильської зони відчуження налічує 12 видів. На даний момент доведено існування трьох видів ссавців (видра, борсук та рись). Були спроби інтродукції (штучного заселення) зубру, але вони закінчили невдачею.

В 1998 році в Чорнобильську зону відчуження було завезено коня Пржевальського (детальніше на сторінці про ссавців Чорнобильської зони). Цей вид занесений до світової Червоної книги, але відсутній у Червоній книзі України (вид не є природним для даної природно-географічної зони).

 • Рясоніжка мала – Neomys anomalus Cabrera, 1907
 • Нічниця війчаста – Myotis nattereri (Kьhl, 1817)
 • Нічниця ставкова – Myotis dasycneme (Boie, 1825)
 • Широковух європейський – Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
 • Вечірниця мала – Nyctalus leisleri (Kьhl, 1817)
 • Вечірниця велетенська – Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
 • Заєць-біляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758
 • Вовчок садовий – Eliomys quercinus (Linnaeus, 1766)
 • Видра річкова – Lutra lutra Linnaeus, 1758
 • Борсук – Meles meles Linnaeus, 1758
 • Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758
 • Норка європейська – Mustela lutreola Linnaeus, 1761
 • Рись європейська – Lynx lynx Linnaeus, 1758
 • Зубр – Bison bonasus Linnaeus, 1758
 • Кінь Пржевальського – Equus przewalskii Poll., 1881

Потрібно зазначити, що 49 видів ссавців нашої фауни з 70 можливих знаходяться у Європейському списку тварин, що підлягають особливій охороні. Частина ссавців (кажани), так само як і птахи є мігруючими тваринами, тому вони самі і шляхи їх міграції підпадають під охоронну дію Боннської конвенції 1979 року “Про збереження мігруючих видів диких тварин“.
Представлений матеріал може бути доказом унікальності природних екосистем Чорнобильської зони відчуження. Природа даної території потребує постійного та більш деталізованого вивчення. Про деякі наукові експедиції, які були проведені з метою вивчення фауни зони відчуження розповідається на сторінках цього сайту (Експедиції зоною відчуження).

Літературні джерела:

 1. Гащак С. П., Вишневський Д. О., Заліський О. О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони як передумова створення заповідних об‘єктів на її території // Бюл. екологічного стану Зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення. — Чорнобильінтерінформ, 2006. — № 27. — 57–65.
 2. Гащак С. П., Вишневський Д.О., Заліський О.О. Фауна хребетних тварин Чорнобильської зони відчуження (Україна). — Славутич: Вид-во ЧЦПЯБРВР, 2006. — 100 с.
 3. Животный мир в зоне аварии Чернобыльской АЭС / Под ред.: Сущени Л.М., Пикулика М.М., Пленина А.Е. – Минск: Навука і тэхніка, 1995. – 263 с.
 4. Балашев Л.С., Францевич Л.И., Шерстюк Н.И. Состояние объектов природно-заповедного фонда в зоне отчуждения // Проблеми Чорнобильської зони відчуження. Науково-технічний збірник.- 1996.- №4.- С.3-12.
 5. Францевич Л.І., Балашов Л.С. Чи оголошувати зону відчуження і зону безумовного (обов’язкового) відселення заповідником? // Бюлетень екологічного стану Зони відчуження.- 1997.- №10.- С.21-26.