Плазуни Чорнобильської зони відчуження

Сторінка описує видовий склад плазунів Чорнобильської зони віжчуження

Клас плазунів ареалогічно може бути представлений 7 видами, із них не доведена присутність лише мідянки (Coronella austriaca). Видовий склад – черепаха болотна (Emys orbicularis), веретільниця (Anguis fragilis), ящірка прудка (Lacerta agilis), ящірка живородна (Lacerta vivipara), вуж звичайний (Natrix natrix), гадюка звичайна (Vipera berus)

 Основні види плазунів, які мешкають в межах Чорнобильської зони відчуження

    Літературні джерела:

 

  1. Гащак С. П., Бунтова О. Г., Залісський О. О. Фауна хребетних тварин зони відчуження України. – Славутич-Чорнобиль: 2000. – 86 с.