Нормативный документ — Об утверждении технико-экономического обоснования (концептуального проекта) конфайнмента объекта «Укрытие»

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 5 липня 2004 р. N 443-р
Київ

Про затвердження техніко-економічного
обґрунтування (концептуального проекту)
конфайнмента об’єкта «Укриття»
Чорнобильської АЕС

1. Затвердити подане Мінпаливенерго техніко-економічне обґрунтування (концептуальний проект) конфайнмента об’єкта »Укриття» Чорнобильської АЕС з основними функціями та характеристиками згідно з додатком, розроблене міжнародним консорціумом у складі Bechtel (США), EDF (Франція) і Battelle (США) за участю ВАТ «Київський науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут «Енергопроект», Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій та Міжгалузевого науково-технічного центру «Укриття» Національної академії наук і рекомендоване до схвалення Центральною службою Укрінвестекспертизи.

2. Мінпаливенерго і державному спеціалізованому підприємству »Чорнобильська АЕС» забезпечити у процесі розроблення проекту будівництва конфайнмента об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС врахування рекомендацій Центральної служби Укрінвестекспертизи, викладених у зведеному комплексному висновку від 31 березня 2004 р. N 177-1.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 37

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 443-р

Основні функції та характеристики конфайнмента об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС

Основними функціями конфайнмента об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС згідно з техніко-економічним обґрунтуванням (концептуальним проектом) є:

  • забезпечення протягом 100 років захисту персоналу, населення та навколишнього природного середовища від впливу джерел іонізуючого випромінювання, пов’язаного з існуванням об’єкта »Укриття»;
  • створення умов для перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему з урахуванням вилучення залишків ядерного палива та паливовмісних матеріалів, виконання робіт щодо поводження з радіоактивними відходами та робіт з демонтажу (підсилення) нестабільних конструкцій об’єкта.

Відповідно до результатів техніко-економічного обґрунтування (концептуального проекту) конфайнмент буде складатися з:

  • оболонки типу «арка» з основними геометричними розмірами (орієнтовними): проліт — 257, ширина — 150, висота — 108 метрів;
  • внутрішньої та зовнішньої споруди (будівлі, приміщення, майданчики, шляхи доступу, конструкції, комунікації тощо) для забезпечення виконання робіт з експлуатації конфайнмента і перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему;
  • вантажопіднімальних та транспортних механізмів для забезпечення виконання роботи з експлуатації конфайнмента і перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему;
  • систем та обладнання, що забезпечують експлуатацію конфайнмента;
  • систем життєзабезпечення та контролю стану об’єкта «Укриття», санітарних шлюзів для персоналу, пунктів дезактивації устатковання і транспортних засобів;
  • систем для приймання та фрагментації демонтованих конструкцій, а також транспортних контейнерів з радіоактивно забрудненим будівельним сміттям і контейнерів з радіоактивно забрудненим устаткованням;
  • систем та обладнання для демонтажу конструкцій та поводження із супутніми радіоактивними відходами до передачі їх на інші об’єкти.