Саркофаг: cучасний стан та статус об’єкту «Укриття»

Саркофаг фото

Об'єкт Укриття блоку 4 ЧАЕС - 2001 рік

Після аварії на четвертому блоці ЧАЕС, за дуже стислий період часу виконано комплекс робіт з обмеження наслідків катастрофи, в тому числі було спорудженнотимчасового укриття. Об’єкт “Укриття pеактоpа № 4 Чеpнобильской АЕС” є сукупністю споруд, що складаються з пошкодженого запроектною аварією 4-го блоку ЧАЕС та новозведених захисних конструкцій та огорож, що закривають викинуті з активної зони реактора № 4 джерела іонізуючого випромінювання та систем управління запроектною аварією, що призначені для послаблення її наслідків шляхом консервації зруйнованого 4-го блоку та підтримання його в контрольованому стані.

У результаті здійснених заходів з управління запроектною аварією ситуація на 4-му блоці в цілому знаходиться під контролем. Аварійний блок приведений до стану, коли ланцюгова реакція припинена та забезпечено охолодження палива та радіоактивні продуктів утримуються в встановлених нормативами межах.

1. Зупинка ланцюгової реакції сталося внаслідок зміни геометрії і стану ядерного палива в ході аварійних процесів. Підтримання паливних мас в підкритичному стані забезпечено на початковому етапі управління аварією – шляхом засипання їх карбідом бору з вертольотів. Для контролю та запобігання самопідтримуваної ланцюгової реакції поділу Саркофаг оснащений інженерно-технічними засобами управління запроектною аварією. Вони забезпечують контроль параметрів стану скупчень паливовмісних матеріалів (ПВМ) (щільністю потоку нейтронів, потужністю дози гамма-випромінювання, температурою, у приміщеннях які містять ПВМ, радіоактивністю аерозолів у приміщеннях об’єкта “Укриття”), а також введення поглиначів нейтронів в скупчення ПВМ (центральна зала (ЦЗ), приміщення. 305/2).

2. Постійне охолодження ядерного палива забезпечується шляхом природної конвекції атмосферного повітря, з нижніх відміток об’єкта «Укриття» через підреакторні приміщення, реакторну шахту, ЦЗ та скиданням його в венттрубу через байпасну лінію системи витяжної вентиляції об’єкта “Укриття”. Охолодження забезпечується також шляхом теплопровідності через матеріали та елементи збережених будівельних констpукцій 4-го блоку ЧАЕС. Зважаючи на практично повне охолодження палива – системи охолодження підфундаментної плити, контроль температури підфундаментної плити виведені з експлуатації та знаходяться в режимі консервації.

3. Утримання (локалізація) радіоактивних речовин всередині 4-го блоку забезпечується як відсутністю внутрішнього тиску в об’єкті “Укриття” внаслідок припинення аварійних процесів та заборони на включення до роботи загальної вентиляції, а також інженерно-технічними засобами управління аварією. Вони включають будівельні елементи зовнішньої оболонки об’єкта “Укpитія” (стіни, покрівлю, герметизуючі та інші конструкції) та стаціонарну систему пилоподавлення над ЦЗ. У місцях виконання робіт локалізація радіоактивних продуктів забезпечується пилоподавленням за допомогою пересувної установки. Завдяки регулярним заходам з пригнічення пилу викид радіоактивних продуктів з 4-го блоку за рахунок їх міграції та природних процесів, що відбуваються всередині паливних мас, стабілізувався і не перевищує контрольних рівнів.

На будівництво Саркофагу було мобілізовано десятки тисяч чоловік. Будівництво велося цілодобовими вахтами, а кількість людей в одній вахті досягало 10 тисяч. Спочатку будівництва були створені огороджувальні стни, які відділили 4-й енергоблок від 3-го. Було зведено залізобетонні стіни по периметру зруйнованого блоку № 4. Товщина стін становить 6 метрів з північної сторони та 8 м – з південної та західної. Вціліла частина західної стіни блоку була закрита контрфорсної стіною. Північна частина була закрита каскадної стіною, яка була виконана з бетонних виступів. Висота кожного виступу складає 12 метрів. Всередині виступів були поховані, залиті бетоном, пошкоджені металоконструкції, контейнери з високоактивними відходами. Укриття, над зруйнованим реактором, було виконано з поперечних металевих балок на які було укладено 27 металевих труб (діаметром 1,2 м). Довжина труб складає 34,5 метра. Поверх труб було змонтовано дах з профільованого настилу.
Саркофаг був побудований, за надзвиайно короткий час, за п’ять місяців. У ході будівництва було укладено близько 400 000 кубометрів бетону, змонтовано понад 7 000 тонн металоконструкцій. У рамках дезактивації території було знято і переміщено близько 90 000 кубометрів грунту. Будівництво Саркофага супроводжувалося і роботами з дезактивації території навколо об’єкта. Дезактивація території та покрівлі об’єкта забезпечила зниження потужності експозиційної дози на території ЧАЕС.

30 листопада 1986 Державної Пpиймальної Комісією, яка буда призначена Розпорядженням Ради Міністpов СРСР від 23.10.86 р. № 2126pс, було прийнято на технічне обслуговування законсервований енергоблок № 4 Чоpнобильскої АЕС.

Сучасний статус Саркофага

З метою радіаційно-гігієнічного регламентування в об’єкт “Укриття” має статус, тобто кваліфікується, як “місце поверхневого зберігання неорганізованих РАВ (” тимчасове сховище неорганізованих РАВ, яке перебуває на стадії стабілізації та реконструкції”)”.
Радіоактивні матеріали, що знаходяться всередині об’єкта «Укриття» та на його проммайданчику, згідно НРБУ-97/Д-2000, представляють собою неорганізовані РАВ. Особливий статус об’єкта обумовлений невідповідністю умов вимогам загальнодержавних санітарних норм і правил.
Такий, особливий статус Саркофагу блоку №4 ЧАЕС збережеться до тих пір, поки:

  • не будуть розроблені та реалізовані технології вилучення, переробки і переміщення паливовмісних мас у сховища, що відповідають вимогам Санітарного законодавства України
  • або ж сам Саркофаг буде перетворений на сховища такого типу.