Рудий ліс: сучасний стан

Мутація сосни Рудий ліс

Фоторепортаж про сучасне екологічне становище природних біоценозів зони відчуження, які зазнали надзвичайного радіаційного впливу після руйнації ядерного блоку на ЧАЕС в 1986 році. Ці ділянки, на яких внаслідок смертельних доз опромінення загинув сосновий ліс, отримав назву Рудий ліс.
Представлено ілюстративний матеріал (фото), що демонструють стан рослин та тварин, що перебувають (живуть) в одному з найбільш радіаційно небезпечному місці нашої планети.

Мутації генеративних органів (морфози) сосни на ділянці Рудий ліс (фото)

Одним з найбільш унікальних місць чорнобильської зони (за радіаційними чинниками), на якій зараз є можливість побачити вплив радіації на живі організми є Рудий ліс. Ця територія знаходиться на незначній відстані від Чорнобильської АЕС (близько 1-2 кілометрів на захід – дивись карту Рудого лісу).
На попередній сторінці вже було представлено опис впливу смертельних доз іонізуючого випромінювання на соснові деревостани в 1986 році.
Не дивлячись на досить низькі величини потужності експозиційної дози, які суттєво зменшились за 20 років та які становлять 1 – 3 мР/час, частина молодих насаджень сосни отримує дози, що призводить до виникнення мутацій генеративних органів. Важливо відмітити, що джерелом опромінення сосен Рудого лісу є радіоактивні речовини, які знаходяться в поживному субстраті, біомасі, що була похована в траншеях в 1986 році. Радіоактивні речовини, що надходять до рослин через кореневі системи разом з поживними речовинами, формують значні рівні внутрішнього опромінення.
Представлені нижче фотографії наочно демонструють наявність морфозів у сосен, що були висаджені на місці поховань загиблого лісу після аварії. Можна спостерігати значну гіллястість, що обумовлюється пригніченням верхівкових точок росту. Внаслідок радіаційного ураження цих, чутливих до радіації, тканин відбувається ініціація росту бічних бруньок. Що в свою чергу призводить до появи значної кількості бічних гілок.
На інших фотографіях видно частини рослин, в яких пригнічені (суттєво загальмовані) ростові процеси. Навіть через 15-20 років після висадки, ці рослини виросли тільки на півтора-два метри.
На деяких фотографіях видно вплив опромінення, що проявилось на формі хвої. Так, деякі гілки позбавлені хвої. На окремих гілках хвоя надзвичайно вкорочена, а на інших навпаки – спостерігається гігантизм. Це також генеративні мутації (морфози), які викликані іонізуючим випромінюванням.

Сучасний стан могильників на ділянці Рудий ліс ЧАЕС

Представлено фотографії сучасних видів могильників, в які було поховано радіоактивно забруднений ліс, а також радіоактивний грунт та лісова підстилка в 1986 році. На фото видно, що деякі могильники частково зруйнувались та з них виглядають фрагменти похованих дерев. Окрім могильників в Рудому лісі можна побачити й кинуті траншеї, які так і не були використані для поховання загиблої деревини.
Значна частина території навколо могильників вкрилась молодими соснами, березами та чагарниковою рослинністю.

Фото, що демонструє екологію ділянки Рудий ліс