До головної сторінки сайту
Страница на русском языке

Нормативні документи, що стосуються Чорнобильської катастрофи

   Радіонуклідне забруднення значних територій України обумовило нормування державою процесів, що пов'язані з життєдіяльністю громадян на цих територіях. Досить важливим, на думку автора сайту, є знання населенням норм та правил безпечного проживання за умов радіонуклідного забруднення. Окрім того, Держава визначає нормативи та правила, виконання яких є обов’язковою нормою щодо забезпечення протирадiацiйного захисту людини та радіаційної безпеки. З огляду на це було зроблено вибірку основних законів, нормативів та положень, якими здійснюється державне управління в питаннях пов'язаних з Чорнобильською катастрофою та радіаційної безпеки в цілому

Нормативні документи

Назва документу Посилання
Норми Радіаційної Безпеки України (НРБУ-97)
   Державні гігієнічні нормативи
   Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97) включають систему принципів, критеріїв, нормативів та правил, виконання яких є обов'язковою нормою політиці держави щодо забезпечення протирадіаційного захисту людини та радіаційної безпеки. НРБУ-97 розроблені у відповідності до основних положень Конституції та Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про поводження з радіоактивними відходами".
Сайт АЗВ
Документ
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2004)
   Державні санітарні норми та правила
   Дія цих Правил поширюється на всі види виробничої діяльності, а також на всі ситуації втручання, в умовах яких відбувається, чи може відбуватися опромінення людини на виробництві та/або в побуті будь-якими джерелами природного та/або штучного походження.
Сайт МОЗ
Документ
Додатки
Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України
    Дія Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України (далі - Правила) поширюється на всі види виробничої діяльності, а також на всі ситуації втручання, в умовах яких відбувається чи може відбуватися опромінення людини на виробництві та/або в побуті будь-якими джерелами природного та/або штучного походження
Сайт АЗВ
Документ
Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання
    Закон спрямований на забезпечення захисту життя, здоров'я та майна людей від негативного впливу іонізуючого випромінювання, спричиненого практичною діяльністю, а також у випадках радіаційних аварій, шляхом виконання запобіжних та рятувальних заходів і відшкодування шкоди.
Сайт АЗВ
Документ
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку
    Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.
Сайт АЗВ
Документ
Про поводження з радіоактивними відходами
    Закон спрямований на забезпечення захисту людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів на сучасному етапі та в майбутньому. Закон поширюється на всі види діяльності з радіоактивними відходами.
Сайт АЗВ
Документ
Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
    Чорнобильська катастрофа створила на значній території України надзвичайно небезпечну для здоров'я людей і навколишнього природного середовища радіаційну обстановку. Україну оголошено зоною екологічної катастрофи. Усунення наслідків цієї катастрофи залежить від законодавчого визначення правового режиму різних за ступенем радіоактивного забруднення територій і заходів щодо його забезпечення. Закон регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково-дослідну та іншу діяльність в цих зонах. Закон закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного опромінення на здоров'я людини та на екологічні системи.
Сайт АЗВ
Документ
Про екологічну експертизу
    Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що грунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.
Сайт АЗВ
Документ
Про охорону навколишнього природного середовища
    Закон визначає правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь. Завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Сайт АЗВ
Документ
Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку
    Закон є основоположним у ядерному законодавстві України. Він встановлює пріоритет безпеки людини та навколишнього природного середовища, права і обов'язки громадян у сфері використання ядерної енергії, регулює діяльність, пов'язану з використанням ядерних установок та джерел іонізуючого випромінювання, встановлює також правові основи міжнародних зобов'язань України щодо використання ядерної енергії.
Сайт АЗВ
Документ
Про поводження з радіоактивними відходами
    Закон спрямований на забезпечення захисту людини та навколишнього природного середовища від шкідливого впливу радіоактивних відходів на сучасному етапі та в майбутньому. Закон поширюється на всі види діяльності з радіоактивними відходами.
Сайт АЗВ
Документ
Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
    Закон регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епідеміологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду в Україні.
Сайт АЗВ
Документ
Меморандум про взаєморозуміння
    Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядами країн "Великої сімки" та Комісією Европейської спільноти відносно закриття Чорнобильської АЕС
Сайт ДСП ЧАЕС
Документ
Закон України про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки
    Представлена программа, що направлена на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006 - 2010 роки
Сайт ДСП ЧАЕС
Документ
Рамочна угода
    Рамочна угода між Україною та Европейським банком реконструкції та розвитку відносно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні
Сайт ДСП ЧАЕС
Документ
Распорядження КМУ №443-р від 05.07.2004
    Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження техніко-економічного обгрунтування (концептуального проекту) конфайнменту об'єкту "Укриття" Чорнобильської АЕС
Сайт ДСП ЧАЕС
Документ


Примітка:
   МОЗ - Міністерство охорони здоров'я України
   АЗВ - Адміністрація Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення
   ДСП ЧАЕС - Державне спеціалізоване підприємство Чорнобильська атомна електростанція
Зміст розділу "Зона відчуження"

Додаткова інформаціяДо головної сторінки сайту

Вашими думками, враженнями та зауваженнями Ви можете поділитись з автором за допомогою Email, або залишити Ваш відгук у "Гостьовій книзі"   
Матеріали сайту використовуйте тільки за згодою з www.chornobyl.in.ua. Наявність прямого посилання на сайт є обов'язковим.