Зона відчуження Archive

 • Рідкісні види рослин на забруднених територіях зони відчуження ЧАЕС

  Рідкісні види рослин на забруднених територіях зони відчуження ЧАЕС

  Рідкісні види рослин зони відчуження Сторінка описує “зелені раритети”, які були знайдені на території Чорнобильської зони відчуження за післяаварійний період. В межах сучасної Чорнобильської зони відчуження знаходяться території, на яких в доаварійний час було встановлено наявність 23 видів судинних рослин, які було занесено до “Червоної книги України“. Значна частина ареалів цих рослин знаходилась в місцях існування природоохоронних [...]

  Read More

 • Самосел – Населення міста Чорнобиль та чорнобильської зони відчуження

  Самосел – Населення міста Чорнобиль та чорнобильської зони відчуження

  Незважаючи на законодавчу заборону проживання цивільного населення в зоні відчуження, все ж таки значна кількість населення повернулась у свої домівки після відселення 1986 року. За різними джерелами, загальна кількість населення що повернулась в зону відчуження в 1986 році становить близько 1200 чоловік. Зараз, станом на початок 2007 року їх кількість складає 314 чоловік. На даний час, [...]

  Read More

 • Заповідні об’єкти зони відчуження карта розташування

  Заповідні об’єкти зони відчуження карта розташування

  Подано характеристику заповідних об’єктів, які знаходяться на території Чорнобильської зони відчуження. Представлено схеми їх просторового розташування в межах зони відчуження.  Проблема охорони природи гостро постала в середині 20-го сторіччя і в подальшому становилась все більш значущою. Такий розвиток подій був певним чином очікуваний. Оскільки технологічна модель цивілізації, що бере начало з Нового часу, може розвиватися тільки [...]

  Read More

 • Типи радіоактивного забруднення зони відчуження

  Типи радіоактивного забруднення зони відчуження

  Особливістю та певною мірою, унікальністю, радіонуклідного забруднення територій Чорнобильської зони відчуження є наявність різних фізико-хімічних форм радіонуклідів, які надійшли в довкілля внаслідок аварії на ЧАЕС. Це значною мірою пов’язано з різними температурними режимами в зруйнованому реакторі за яких відбувався викид радіоактивних речовин. Відмінність у фізико-хімічних типах випадінь спостерігається в залежності від відстані до джерела викиду. Розрізняють [...]

  Read More

 • Радіонуклідне забруднення зони відчуження та України

  Радіонуклідне забруднення зони відчуження та України

  Після аварії на Чорнобильській АЕС всі компоненти довкілля зазнали потужного радіоактивного забруднення. Особливо сильно забрудненими є ділянки ближньої зони ЧАЕС (3-5 кілометрів на захід та північний схід від станції). Найбільш радіаційно-небезпечною територією є проммайданчик Чорнобильської АЕС. Рівні потужності експозиційної дози досягають десятків мР/год. Високі рівні іонізуючого випромінювання обумовленні забрудненням цієї території фрагментами ядерного палива, які були [...]

  Read More

 • Паскевич Сергій

  Паскевич Сергій

  Автор web-проекту “Чорнобильська зона відчуження“ Кандидат біологічних наук. Старший науковий співробітник. Місце роботи – Інститут проблем безпеки АЕС НАН України. м. Чорнобиль. Контактний емейл – redactor(at)chornobyl.in.ua Вид діяльності – Вивчення екологічних наслідків забруднення довкілля радіоактивними речовинами після аварії на Чорнобильскій АЕС. Наукові дослідження в чорнобильській зоні, автор chornobyl.in.ua, виконує з 1995 року. Головними об’єктами досліджень є рослинні екосистеми зони [...]

  Read More

 • Переробка продукції, яка отримана в умовах радіонуклідного забруднення території

  Переробка продукції, яка отримана в умовах радіонуклідного забруднення території

  Надано опис методів кулінарної обробки продуктів харчування, що сприяють виведенню радіонуклідів. Оцінено ефективність різних методів переробки продуктів харчування. Більшість методів кулінарної обробки продуктів харчування, які ми зазвичай застосовуємо в побуті при приготуванні їжі приводять до зниження вмісту радіонуклідів. Якщо Ви мешкаєте на територіях, що зазнали радіонуклідного забруднення, Вам буде корисно знати яка ефективність тих чи інших методів [...]

  Read More

 • Фото коні Пржевальського в природі Чорнобильської зони відчуження

  Фото коні Пржевальського в природі Чорнобильської зони відчуження

  Коні Пржевальського в Чорнобилі та зоні відчуження ЧАЕС. Фотографії Коней Пржевальского на радіоактивних территоріях України. Фото коней в дикій природі.

  Read More

 • Міграція та розподіл радіонуклідів в екосистемах зони відчуження

  Міграція та розподіл радіонуклідів в екосистемах зони відчуження

  Під терміном «міграція» розуміють рух елементів в компонентах навколишнього середовища. Справа в тому, що в природі всі елементи, особливо якщо це елементи, які утворюють поверхневий шар ґрунтового покриву Землі, перебувають у русі. Щоправда інтенсивність руху в кожного з цих елементів різна. Наприклад, елементи, які забезпечують розвиток рослин інтенсивно вилучаються на певний час з ґрунту, а [...]

  Read More

 • Накопичення радіонуклідів рослинністю в зоні відчуження ЧАЕС

  Накопичення радіонуклідів рослинністю в зоні відчуження ЧАЕС

  Рослини, які виростають в умовах радіонуклідного забруднення ґрунту засвоюють радіонукліди та накопичують їх у своїй біомассі впродовж свого існування. Зауважимо, що фізико-хімічні властивості цезію (137Cs) подібні до калію (K), а стронцію (90Sr) до кальцію (Са). К та Са є надзвичайно важливими елементами в живленні рослин. Вони визначають процеси росту рослин та нормального функціонування рослинних клітин. За [...]

  Read More

Page 2 of 512345