Зона відчуження Archive

 • Село Старі Шепеличі в зоні відчуження ЧАЕС

  Село Старі Шепеличі в зоні відчуження ЧАЕС

  Село Старі Шепеличі знаходиться на території Чорнобильської зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення (Іванківський район Київської області). До аварії на Чорнобильській АЕС, село Старі Шепеличі було в адміністративному підпорядкуванні Чорнобильського району. У 1986 році, внаслідок сильного радіонуклідного забруднення, населення села Старі Шепеличі було евакуйоване та переселене до інших регіонів України. Судячи за відривними календарями, [...]

  Read More

 • Видовий склад ссавців зони відчуження

  Видовий склад ссавців зони відчуження

  Сторінка описує сучасний стан (на 2007 рік) фауни ссавців, що сформувалась за післяаварійний час в межах Чорнобільської зони відчуження. Фауна ссавців району складається з 6 рядів: рукокрилі, комахоїдні, гризуни, зайцеподібні, парнокопитні, хижі.  Рукокрилі Теоретично припускають можливість мешкання 16 видів в Чорнобильській зоні відчуження. Практично доведено існування п`яти видів: вухань звичайний (Plecotus auritus), вечірниця дозірна, нетопир карликовий, нетопир [...]

  Read More

 • Малі дози опромінення: дія та наслідки для організму людини

  Малі дози опромінення: дія та наслідки для організму людини

  Опромінення організму людини малими дозами. Наслідки опромінення клітини малими дозами. Визначення малих доз опромінення

  Read More

 • Підприємства в чорнобильській зоні відчуження ЧАЕС

  Підприємства в чорнобильській зоні відчуження ЧАЕС

  Представлено короткий опис підприємств, що здійснюють свою діяльність на території Чорнобильської зони відчуження. Основні завдання їх діяльності та результати.    Діяльність в Зоні здійснюється за двома напрямками – експлуатація Чорнобильської АЕС і ведення робіт, спрямованих на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи та утримання Зони, поступове її перетворення в екологічно безпечну систему. На територіях, що відноситься до зони відчуження, [...]

  Read More

 • Поради мисливцям, рибалкам та грибникам

  Поради мисливцям, рибалкам та грибникам

  Надано опис основних методів очищення продуктів харчування від радіонуклідів    Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до забруднення значних територій України радіоактивними речовинами (переважно 137Cs). Більше 1,5 мільйона українців мешкає на територіях які зазнали забруднення. На превеликий жаль, радіоактивне забруднення це не короткотермінове явище. Декільком поколінням людей доведеться жити за умов наявності техногенних радіоактивних речовин в природному середовищі, [...]

  Read More

 • Чорнобиль: історичний розвиток міста

  Чорнобиль: історичний розвиток міста

  Північна та північно-західна територія стародавнього Київського князівства, згідно до свідчень, що зафіксовані в літописах, уже в десятому сторіччі була вкрита густою мережею міст, феодальних замків і поселень. Заселеними були більшою мірою береги річок Прип’ять, Тетерів, Ірпінь та Уж. В літописах згадуються назви поселень, зокрема Овруч, Рильськ, Семоч та інші. Серед цієї когорти історичних населених пунктів [...]

  Read More

 • Демографічні показники популяції коней Пржевальського в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС

  Демографічні показники популяції коней Пржевальського в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС

     Огляд стану популяції коней Пржевальського, який підготовлений вченими-біологами (Т. Жарких та Н. Ясинецкою), які безспосередньо досліджують диких коней в умовах Чорнобильської зони відчуження та зони безумвного (обов’язкового) відселення.    У 1998 році Біосферним заповідником “Асканія-Нова” було розроблено Програму створення природної популяції коней Пржевальського в зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення Чорнобильської АЕС. Метою Програми було відновлення [...]

  Read More

 • Контрзаходи в сільському господарстві після аварії на ЧАЕС

  Контрзаходи в сільському господарстві після аварії на ЧАЕС

  Значне забруднення сільськогосподарських угідь радіонуклідами (за зоною відчуження це переважно 137Cs) обумовило розробку цілого комплексу заходів, які б дозволили отримувати екологічно-безпечну продукцію. Тому одним з головних завдань радіоекології в пост чорнобильський період було дослідження ефективності методів зменшення забруднення продукції рослинництва, оскільки ця галузь сільськогосподарського виробництва є визначальною ланкою в забруднені продуктів харчування людини.    В структурі доз [...]

  Read More

 • Вибух чисельності гризунів – мишей і щурів після аварії на ЧАЕС

  Вибух чисельності гризунів – мишей і щурів після аварії на ЧАЕС

  Швидка евакуація цивільного населення із зони радіоактивного зараження призвела до того, що кинутими залишилися не тільки сільськогосподарські угіддя, але й приватні комори, колгоспні зерносховища. Відомо також, що в перші місяці після аварії навіть були створені спеціальні озброєні групи людей (як правило це були військовозобов’язані, які були призвані з запасу), які провели відстріл кинутих собак та [...]

  Read More

 • ПЗРВ Підлісний – Пункт захоронення радіоактивних відходів біля ЧАЕС

  ПЗРВ Підлісний – Пункт захоронення радіоактивних відходів біля ЧАЕС

  Пункт захоронення радіоактивних відходів Підлісний (ПЗРВ «Підлісний») Пункт захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ) «Підлісний» було споруджено з метою надійного поховання та ізоляції від навколишнього середовища високоактивних відходів, які утворювалися при ліквідації наслідків аварії на блоці № 4 ЧАЕС. ПЗРВ Підлісний споруджувався у стислі строки – проектування, будівництво та прийняття в експлуатацію були завершені у грудні 1986 року. [...]

  Read More

Page 3 of 512345