Рідкісні види рослин зони відчуженняСторінка описує "зелені раритети", які були знайдені на території Чорнобильської зони відчуження за післяаварійний період.


   В межах сучасної Чорнобильської зони відчуження знаходяться території, на яких в доаварійний час було встановлено наявність 23 видів судинних рослин, які було занесено до "Червоної книги України". Значна частина ареалів цих рослин знаходилась в місцях існування природоохоронних об'єктів. В кінці 20-го сторіччя проводилась інвентаризація видового розмаїття рослинних ценозів зони відчуження. Дослідження дають змогу припустити, що додатково ще біля 20-ти видів «раритетних» рослин можуть зростати в межах Чорнобильської зони відчуження.
   Нижче приведена характеристика окремих видів рослин.

Вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum)
"Зелений раритет" Чорнобильської зони відчуження - Вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum). (за фотоматерілами www.biodat.eu, http://photothegue.1000wallpapers.com)

   ВОВЧІ ЯГОДИ ПАХУЧІ (боровик) Daphne cneorum L.
Поширення. Западное Полісся, Волинська височина. Мале Полісся, лісостепова частина Придніпров’я.
Місця зростання. Світлі соснові та дубово- соснові ліси, подекуди крейдяні відслонення і піски, трав’янисті схили.
Чисельність. Трапляється невеликими куртинами; іноді домінує або спів домінує на незначних площах. Кількість популяцій та їхня чисельність зменшується.
Причини зміни чисельності. Зривання на букети, вирубування лісів, рекреаційне навантаження.
Загальна характеристика. Вічнозелений кущик заввишки 10 – 30 см, з сіро-коричневою корою і прямостоячими або трохи зігнутими гілками. Листки завдовжки 8 - 16 мм, шкірясті, лопата видні або довгаста обернена яйце видні. Квітки темно-рожеві, на дуже коротких біло опушених ніжках, зібрані у пучки (по 6 - 8) на кінцях стебел. Плід - шкіряста, жовто-бура кістянка. Цвіте у травні - липні. Плодоносить у липні - серпні. Розмножується насінням і розростанням куртин.
Заходи охорони. Занесено до Червоної книги Української РСР (1980). Охороняється у заказниках загальнодержавного значення Русько-ІІолянському (Черкаський р-н Черкаської обл.), а також на території ряду природоохоронних об’єктів місцевого значення. Вирощують у. Центральному бот. саду НАН України (Київ). Потрібно контролювати стан популяцій виду.
   Джерела інформації:
   Флора УРСР, 1955; Заверуха Б. В., Андриенко Т. Л., Протопопова В. В., 1983;
   Темченко А. М., Дідух Я. П., Любченко В. М., 1986; Определитель высших растений Украины, 1987.

любка дволиста (Platantera bifolia)
"Зелений раритет" Чорнобильської зони відчуження - Любка дволиста (Platantera bifolia). (за фотоматерілами www.biopix.dk, http://photothegue.1000wallpapers.com, www.atlas-roslin.pl)


   Літературні джерела:


    Петров М. Ф. Синантропний елемент флори зони відчуження ЧАЕС // Препринт ЧоНЦМД, 1998, 69 с.
    Устименко П., Попович С., Мовчан Я. Зелені раритети зони відчуження // Ойкумена, 1993, № 2. - С. 22-24.
    Балашов Л. С., Гайченко В. А. Прогноз розвитку рослинного покриву та фауністичний комплексів Чорнобильської зони відчуження // Бюлетень екологічного стану зони відчуження і зони безумовного (обов'язкоаого) відселення. - Чорнобильінтерінформ. - 1998, № 11. - С. 17-22.
    Балашов Л. С., Францевич Л. И., Шерстюк Н. И. Состояние обїектов природно-заповедного фонда в зоне отчуждения // Проблеми Чорнобильської зони відчуження, 1996, № 4. - С. 3-12.


Використовуйте матеріали тільки з дозволу www.chornobyl.in.ua. Наявність прямого посилання є обов'язковим.