Дозиметри для населення

   Портативні дозиметричні прилади для населення


   Портативні дозиметричні прилади для населення призначені для оцінки радіаційної ситуації та є засобами виміру індикаторного типу. Умовно їх можна розділити на декілька груп: сигналізатори-індикатори, вимірювачі-індикатори, комбіновані дозиметричні прилади (дозиметри-радіометри та дозиметричні прилади вмонтовані в побутову техніку – годинники, приймачі тощо).
   Основною особливістю дозиметрів, що випускаються (чи випускались) нашою промисловістю для населення є простота у використанні та мінімум вимог до знань та технічної підготовки у користувача. Прилади мають досить великий рівень надійності та відносно низьку вартість.
   Сигналізатори-індикатори дають змогу знаходити радіоактивне забруднення за допомогою світлової та звукової індикації, оцінювати рівень потужності дози гама-випромінювання. Завдячуючи характерним звуковим сигналам, які індукують прилади при реєстрації імпульсів з детекторів, такі сигналізатори звуть: "цвіркун", "щебетун", "пискун", "соловей" та інше.
   Вимірювачі-індикатори визначають радіоактивне забруднення та одночасно вимірюють та досить точно оцінюють потужність дози та дози гама-випромінювання. Для відображення інформації в сигнальних вимірювачах-індикаторах застосовують прилади, що обладнані аналоговими або цифровими індикаторами (дисплеями).
   В дозиметричних приладах та в документації, яка прикладена до них, для зручності сприйняття рівнів сигналізації та показів паралельно приводять значення в мкЗв/год та мкР/год. В ряді приладів діапазон вимірів в мкЗв/год підібрано таким чином, щоб користувач міг за допомогою додаткового перемикача, кнопки чи просто не звертаючи увагу на кому на дисплеї, виконати оцінку результатів вимірювань в більш зручних та звичних одиницях мкР/год.
   Вимірювачі-індикатори, які обладнані стрілочками або аналоговою шкалою найбільш наочно відображають інформацію замірів. Окрім того, користувач, що користується приладом з аналоговою шкалою візуально краще сприймає тенденцію зміни радіаційної обстановки.
   В приладах, які обладнані стрілкою, сектор шкали, що відповідає потужності дози від 0,6 мкЗв/год (60 мкР/год) зазвичай фарбують в зелений колір, а в діапазоні від 0,6 мкЗв/год (60 мкР/год) до 1,2 мкЗв/год (120 мкР/год) - у жовтий, а сектор, який відповідає значенням вищим 1,2 мкЗв/год (120 мкР/год), в червоний або рожевий колір. Таким чином використовують кольорове відображення інформації в аналогових дисплеях зі світло-діодними індикаторами.
   Для запобігання ручному перемиканню піддіапазонів, в деяких приладах застосовують логарифмічні шкали або забезпечено автоматичне перемикання піддіапазонів.
   В наш час розроблено декілька десятків дозиметричних приладів для населення, з яких було відібрано найбільш вдалі моделі, які випускаються серійно на підприємствах країни.
   Конструктивно, дозиметричні прилади виконані в вигляді прямокутних коробочок, або іншої форми, яка зручна для застосування приладу, або його перенесення в кишені та руці. Габаритні розміри приладів та їх вагу здебільшого визначають детектор, дисплей, первинний та вторинний джерела живлення. Корпуса приладів зазвичай пофарбовані в яскраві кольори або світлі відтінки, на випадок, коли їх потрібно швидко найти у разі втрати. Для робіт в умовах, коли є можливим радіоактивне забруднення поверхні приладів, в комплекті з дозиметром продають тонкі, прозорі чохли, через які видно результати вимірів на табло, а також є можливим сприймати світлову або звукову сигналізацію. Температурний діапазон приладів (в основному від - 10 до +40 0С) визначається джерелами живлення, що застосовуються, а також засобами відображення інформації (індикаторами). Основні технічні характеристики деяких дозиметричних приладів представлено нижче. Варто відмітити, що кожен прилад має декілька подібних за характеристиками, модифікацій, які були розроблені різними колективами конструкторів (спеціалістів). Це такі прилади як "Рось", "Фотон" "Полынь-101", ДБГПБ -02 - "Дон-1"; "Берег" та інші.
   В більш складних дозиметричних приладах є різні режими, такі як: сигналізація про перевищення максимального значення вимірювання, індикатори напруги батарейок, схеми компенсації власного фону детекторів та інше. В деяких модифікаціях приладів застосовані сонячні батареї для зарядження акумуляторів.
   Перераховані дозиметричні прилади, що виготовляються вітчизняною промисловістю для населення, забезпечують вимірювання або оцінку потужності дози зовнішнього гама-випромінювання та практично не чутливі до бета-випромінювання (якщо в приладах не реалізовані спеціальні пристрої для забезпечення реєстрації бета-частинок, наприклад, фільтр детектора-лічильника Гейзера (зйомник), або торцевий бета-, гама-лічильник). Вони також не чутливі до м'якого рентгенівського та гальмівного випромінювання (кольорові телевізори, кольорові дисплеї ЕОМ, рентгенівські установки з напругою прискорення на трубці менш 60 - 80 кВ та ін.), альфа-частинкам та нейтронам. Тому за допомогою вказаних пристроїв неможливо оцінити радіаційну ситуацію від усіх видів природних та техногенних джерел опромінення.

   Побутові дозиметри-радіометри

   Промисловістю було освоєно випуск приладів, які дають змогу виконувати оцінку забруднення поверхонь за бета-випромінюванням з одночасним вимірювання потужності дози гама-випромінювання та оцінкою забруднення за гама-випромінюванням.
   Це такі побутові дозиметри-радіометри як "Поиск-2", "Сосна", "Припять" и ИР-03 та ін. Детектори таких приладів містять торцевий бета- та гама-лічильник з тонким вхідним вікном великою площею (СБТ-1 1, СБТ-1О, СИ-8), що забезпечує реєстрацію бета-частинок починаючи з малих енергій. Детектори таких приладів обладнані кришкою-фільтром, яка знімається. Це такі прилади, як МС-04Б ("Эксперт"), РКС-100 (ИРД-02) и РКС-300 (ИРД-ОЗ).
    Інтерпретація результатів оцінки забруднення за бета-випромінюванням за допомогою таких приладів повинна виконуватись спеціалістами-професіоналами, які працюють в установах, які мають право на видачу офіційних висновків.
   Також варто згадати про нові, сучасні та відносно дешеві дозиметри-радіометри МКС-05 «ТЕРРА».

   Технічні характеристики популярних моделей дозиметрів

   Нижче представлено короткий опис основних, найбільш популярних, на думку chornobyl.in.ua, дозиметрах, які застосовуються населенням, а також дозиметрах, які найбільш часто застосовуються при відвідинах чорнобильської зони відчуження.

   Дозиметр ДРГ-01Т

   Прилад призначений для вимірювання ПЕД тільки гама-випромінювання. Режим роботи дає змогу виконати як одноразове вимірювання потужності дози іонізуючого випромінювання, так і виконати вимірювання в режимі "ПОШУК". В режимі "ПОШУК" діапазон вимірювань ДРГ-01Т складає від 100,0 мкР/год до 100,0 Р/год (час експозиції 2,5 секунди). При одноразовому вимірюванні діапазон складає 10,0 мкР/год - 10,0 Р/год, при цьому час експозиції 25 секунд. Діапазон енергій гамма-квантів 0,05 - 3,0 МеВ.
   Тривалість роботи ДРГ-01Т від одного елементу живлення (гальванічний елемент «Корунд») складає 24 години.
   ДРГ-01Т змонтований в металічному корпусі, розміри якого складають 175х90х55 мм. Покриття корпусу дозиметра стійке до впливу дезактивацій них розчинів. ДРГ-01Т досить важкий прилад, його вага складає 600 грамів.
   Прилад в більшості використовується Державними санітарними службами, а також підприємствами, які здійснюються радіаційний контроль. Наприклад, ДРГ-01Т використовується прикордонниками, а також службами радіаційної безпеки атомних електростанцій (АЕС) для контролем за станом довкілля в санітарно-захисних зонах.

   Дозиметр ДБГ-06Т

   ДБГ-06Т - призначений для вимірювання ПЕД фотонного (гамма) випромінювання, як державними підприємствами, а також для контролю стану санітарно-захисних зон ЧАЕС. Прилад застосовується населенням для самостійного оцінки радіанного стану довкілля населенням в місцях проживання.
   Корпус, елементи живлення, тривалість роботи дозиметра ДБГ-06Т аналогічна ДРГ-01Т.
   ДБГ-06Т обладнаний двома групами газорозрядних лічильниками, які обладнані різними фільтрами для корекції вимірювань.
   Індикація отриманих даних здійснюється за допомогою рідкокристалічного індикатора.
   Похибка вимірів, що виконуються дозиметром ДБГ-06Т складає 15%.

   Дозиметр типу ДБГ-01Н

   ДБГ-01Н застосовується для визначення польового ПЕД фотонного випромінювання, а також для встановлення радіоактивного забруднення та оцінки рівня потужності польової потужності еквивалентної дози за допомогою звукової сигналізації.
   Використовується для оперативного контролю радіаційної ситуації на різних підприємствах. При роботах, що пов'язнаі з джерелами іонізуючого випромінювання (чутливий до імпульсного рентгенівського випромінювання).
   Тип детектора, який встановлено на ДБГ-01Н – 2 лічильника СБМ-20.
   Вид індикації – цифрове рідкокристалічне табло, звукові (світлові) сигнали на кожен імпульс.
   ДБГ-01Н має такий розмір 155х66х36мм, а вага біля 280 грамів.
   Живлення дозиметра від батареї Корунд (9в).

   БЕЛЛА - Дозиметр гамма-випромінення

   Дозиметр «БЕЛЛА» призначений для здійснення оперативного контролю (оцінки) населенням радіаційної ситуації в місцях постійного проживання. «Белла» дає змогу оцінювати інтенсивність гамма-випромінювання (за допомогою звукової індикації), а також дає змогу оцінювати польовий ПЕД гамма-випромінювання за цифровим екраном (рідкокристалічне табло).
   Цей побутовий дозиметр дає змогу оцінювати забруднення продуктів харчування радіоактивними речовинами за їх зовнішнім гамма-випромінюванням.
   Дозиметр "БЕЛЛА" виготовлений з міцного, ударостійкого полістіролу та виготовлений у вигляді портативного приладу, який зручно носити в кишені одягу. Дозиметр був досить популярний та розповсюджений в середині 90-х минулого століття. В торговій мережі «Беллу» можна придбати і сьогодні.
   Необхідно зазначити, що даний дозиметр не можна застосовувати для підготовки офіційних висновків про радіаційну ситуацію.
   Похибка вимірювань дозиметрів «Белла» складає 30%.
   Діапазон вимірювання ПЕД дозиметром «Белла» складає від 20 до 9999 мкР/год. Діапазон енергій, що вимірюється дозиметром, знаходиться в межах від 0,05 до 1,25 МэВ.
   Дозиметр має тривалий термін роботи без заміни елементів живлення – 200 годин (за нормальних умов радіаційного фону). Джерелом живлення є гальванічний елемент «Корунд». Вага дозиметра складає біля 250 грамів.
   В комплект поставки дозиметра «Белла» входить захисний чохол, а також методичні вказівки по оцінці отриманих результатів вимірювань, які отримані за допомогою даного дозиметра.

   Індивідуальний дозиметр ДКС-04

   ДКС-04 використовують для здійснення оперативного контролю радіаційної ситуації на АЕС та підприємствах на яких виконуються роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Прилад застосовують і для індивідуального дозиметричного контролю. Дозиметр розповсюджується через торгівельні мережі.
   ДКС-04 застосовують для виявлення та оцінки щільності потоку теплових нейтронів, рентгенівського, гамма- та жорсткого бета-випромінювань, а також для вимірювання потужності експозиційної дози рентгенівського та гамма-випромінювань.
   Діапазони вимірювань індивідуального дозиметра: потужності експозиційної дози від 100 мкР/год до 100 Р/год, експозиційної дози від 1 мР до 100 Р.
   Межі основної відносної похибки вимірювання ПЕД 10+10/Р, де Р – потужність експозиційної дози (мР/год), межі основної відносної похибки вимірів експозиційної дози 25%.
   Живлення 7 акумуляторів типу Д-0,115Д.
   Час безперервної роботи ДКС-04 без підзарядки аккумуляторів становить 8 годин.
   Габаритні розміри 150х66х36 мм
   Вага ДКС-04 не більше - 0,25 кг

   Радіометр бета- гамма випромінювань РКС-20.03 "Припять"

   Радіометр "Прип’ять" призначений для індивідуального та колективного застосування при вимірюванні потужності еквівалентної дози фотонного іонізуючого випромінювання, щільності потоку бета-випромінювань, питомої активності в рідких та сипучих речовинах.
   Радіометр дає змогу вимірювати:   
  величину зовнішнього гамма-фону;   
  рівні забруднення радіоактивними речовинами житлових та и громадських приміщень, територій, різних поверхонь;   
  сумарний вміст радіоактивних речовин (без визначення ізотопного складу) в продуктах харчування та інших об'єктах зовнішнього середовища (рідких та сипучих).
   Діапазон вимірювань РКС-20.03:   
  потужність експозиційної дози гамма-випромінювань від 0,01 мР/год до 20 мР/год;   
  потужності еквівалентної дози гамма-випромінювань від 0,1 мЗв/год до 200 мЗв/год.   
  щільності потоку бета-випромінювань від 10 до 20x103 часток/хвилину x см2 ;   
  питомої активності від 1x10-7 до 2 x 10-5 Кюрі/кг.
   Джерело живлення гальванічний елемент типу «Корунд» або зовнішнє джерело живлення постійної напруги від 4.7 до 12 В (Наприклад блок живлення «Електроніка Д2-10 М».


   Підготовлено за матеріалами книги: Б.В. Поленова Дозиметричні прилади для населення. М. Енергоатомвидам – 1991. 64 с.


   Щоб дізнатись про те, як виконувати вимірювання побутовими дозиметрами, та коректно інтерпретувати отримані результати вимірювань читайте матеріали на сторінці "Використання побутових дозиметрів".


Використовуйте матеріали тільки з дозволу www.chornobyl.in.ua. Наявність прямого посилання є обов'язковим.