Нова захисна оболонка над об'єктом «Укриття»

Необхідність створення, функції та будова.


   Існуючий об'єкт «Укриття» є спорудою тимчасовою. Основне завдання даної споруди, полягає в забезпеченні надійної ізоляції радіоактивних матеріалів зруйнованого реактору від навколишнього середовища. На даний момент ця захисна оболонка виконує свої функції, але конструктивні рішення цієї споруди унеможливлюють проведення робіт з радіоактивно забрудненими матеріалами та речовина, що містять ядерне паливо. Роботи по вилученню цих матеріалів зі зруйнованого реактору та їх наступне захоронення в надійній ізоляції від довкілля, є головне, стратегічне завдання по перетворенню об'єкту «Укриття» в екологічно-безпечну систему. Тільки за таких умов - вилучення та надійне захоронення всіх радіоактивних відходів, слід вважати об'єкт «Укриття» - безпечним.
   На даний момент вже більше ніж десять років йдуть роботи по вибору та обґрунтуванню нової захисної оболонки над об'єктом «Укриття». Нова споруда повинна, крім захисту довкілля, дати змогу частково демонтувати аварійні та безпечні конструкції об'єкту «Укриття». Крім того воно повинно мати технічні засоби та обладнання для проведення безпечних робіт по вилученню та переробці радіоактивних та паливомісних матеріалів.
   Вже вирішено, що захисна споруда у вигляді арки, є найбільш оптимальним рішенням для створення нової захисної оболонки. Для нової споруди фахівці застосовують вираз конфайнмент (від англійського – confinement), оскільки захисна споруда отримала назву Новий Безпечний Конфайнмент (New safe confinement).
   Потрібно зазначити, що оптимальність такої споруди як Арка, до сих пір є предметом інтенсивної дискусії в колах фахівців. Існують різні точки зору. В даному матеріалі не будемо приводити аргументи тих чи інших фахівців, тільки зазначимо що така дискусія існує.

Проект нового укриття з проектом технологічного корпусу

Проект нового укриття без проекту технологічного корпусу
Макет майбутнього конфайнменту на об'єктом "Укриття"

   В чому полягає необхідність та доцільність конфайнмету?

   Необхідність будівництва нової захисної оболонки над об'єктом «Укриття» було доведено дослідженнями, які засвідчують що певні безпечні конструкції об'єкту «Укриття» можна стабілізувати на термін не більше 15 років, але виконати стабілізацію усіх нестабільних конструкцій неможливо. Виходячи з цього перетворити об'єкт «Укриття» на екологічно-безпечну систему можливо тільки за умови створення додаткової захисної оболонки під захистом якої можливо усунути безпеку руйнації об'єкту «Укриття». Запобігти руйнації об'єкту «Укриття» можливо тільки шляхом демонтажу безпечних конструкцій.
   Окрім того, додаткова захисна оболонка необхідна для захисту довкілля від радіоактивних викидів, які будуть утворюватись при вилученні радіоактивних та паливовмісних матеріалів із зруйнованого реактору.
   Тобто створення безпечного конфайнмету - це створення додаткових бар'єрів, які покликані на захист персоналу, населення та навколишнього середовища, а також для здійснення подальшої діяльності по вилученню паливовмісних матеріалів та радіоактивних відходів із об'єкту «Укриття».

   Яке функціональне призначення конфайнменту?

   Основна функція конфайнменту – обмеження розповсюдження радіоактивних речовин, які знаходяться в об'єкті «Укриття». Ця умова повинна виконуватись, як за умов нормальної експлуатації конфайнменту, так в умовах аварії (руйнація існуючого об'єкту "Укриття"). Передбачено, що нова споруда буде експлуатаціюватись впродовж 100 років (за проектом).
   Конфайнмент забезпечить ізоляцію об'єкту «Укриття» від надходження дощової та талої води, а також забезпечить захист ґрунтових вод від радіоактивних речовин, які знаходяться в середині зруйнованого реактору.

   В чому полягає небезпека будівництва конфайнмету?

   На даний час об'єкт «Укриття» є відкритим джерелом іонізуючого випромінювання, яке містить ядерні матеріли. Цей об'єкт буде небезпечним до тих пір, доки ці матеріали будуть перебувати в ньому в невпорядженому та не контрольованому стані.
   Спорудження конфейнменту буде виконуватись біля об'єкту «Укриття», а значить в умовах підвищеної ядерної та радіаційної небезпеки.
   Тобто, в безпосередній близькості та всередині джерел радіоактивного опромінення та в умовах високої концентрації радіоактивних аерозолів, які містять альфа та бета випромінювачі, що в свою чергу вимагає застосування дистанційних технологій та обов'язкового застосування засобів індивідуального захисту персоналу.

   Які габарити нової захисної оболонки?

   Споруда, яка повинна буде повністю накрити існуючий об'єкт «Укриття» має надзвичайно великі габарити. Важко уявити, якою повинна бути Арка, якщо під нею розміститься існуюче укриття, новий технологічний корпус який буде переробляти радіоактивні матеріали, а також ряд допоміжних будівель та споруд, які будуть забезпечувати безпечну експлуатацію конфайнменту впродовж 100 років.
   На даний момент розміри конфайнмету відомі тільки на концептуальному (попередньому) рівні. Реальні розміри нової захисної оболонки будуть відомі тільки по завершенню розробки робочого проекту цієї споруди.
   За попередніми даними, розміри конфайнменту будуть наступні:
  • довжина споруди – 150 метрів;
  • висота – 92, 5 метри;
  • проліт арки – 257 метрів;
  • площа конфайнменту – 39 000 квадратних метрів.

   Особливість спорудження полягає в тому, що конфайнмент буде збиратись (будуватись) на відстані 180 метрів від об'єкту «Укриття». Це дасть змогу суттєво знизити опромінення персоналу, який буде задіяний на будівництві. Для будівництва буде створено спеціальний майданчик.
   По завершенню зведення конфайнмету його насунуть, застосовуючи спеціальні механізми, на існуючий об'єкт «Укриття». Процес насування, схематично представлено на малюнках.

Підготовка будівельного майданчику та фундаментів Арки

Спорудження елементів захисної оболонки

Підготовка майданчику та фундаментів Спорудження окремих елементів Арки

Рух зібраних консрукцій на існуюче укриття 4-го блоку

Нову захисну оболонку споруджено

Процес насування конфайнмента Конфайнмент в робочому положенні


Схема можливої процедури спорудження елементів Арки
Один з варіантів монтажу елементів Арки (за матеріаліами МНС )   Літературні джерела:

   Матеріали були отримані на громадських слуханнях проекту Нового Безпечного Конфайнменту в м.Славутич.


Використовуйте матеріали тільки з дозволу www.chornobyl.in.ua. Наявність прямого посилання є обов'язковим.